TERMS

(Scroll down for Danish version / scroll ned for version på dansk)

Terms and conditions

 

The website/web shop www.jespersand.dk is owned and managed by:

 

Sand Form

Sjællandsgade 58

6700 Esbjerg

 

by Jesper Sand – Designer MDD (hereafter called jespersand.dk)

 

VAT No: DK 16121177

E-mail: info@jespersand.dk

 

Jespersand.dk is a Danish web shop and is primarily available in Danish and English.

Terms and conditions are subject to Danish laws. Any dispute shall be settled by Danish courts.

Product designs, names, trademarks, logos and other content on the website are owned by jespersand.dk or partners and are protected by Danish and/or international design registrations, copyrights and trademark laws.

You are not allowed to use or copy any copyright protected content from the website without prior written consent from jespersand.dk

We do not accept liability for errors, price changes, sold out items, any links for third party websites – use is at your own risk.

 

Payment

All prices are listed in Danish currency (Kroner - DKK) including 25% Danish VAT.

 

We accept payment via PayPal, credit cards via Stripe or PayPal, payment via bank transfers.

The amount is charged when we ship your order.

Note that by bank transfer the order will be shipped when payment is received, and that by bank transfer you are not covered by an opposition system.

 

Safety

Jespersand.dk supports SSL encryption & 3D Secure.

For your safety and for ours, we only deliver to an address that can be verified by our payment partners as connected to your credit card or PayPal account (AVS - address verification system).

Should you wish to have your order delivered to another address than your own, you are always welcome to pay in advance via bank transfer.

In order to provide a high degree of security for all customers we reserve the right to request additional information before accepting credit card payment. We thank you for understanding and for helping to avoid credit card fraud and identity theft.

 

Data protection (GDPR)

If you place an order on jespersand.dk we request the following information as a minimum:

 

Name

Address

Telephone number

E-mail address

 

We only record this information for billing purposes and to complete your order.

All information is confidential and is treated & stored in accordance with consumer- and data protection legislation. Information must be stored for 5 years in accordance with Danish tax & accounting legislation

Your information will not be shared with third parties.

The Data controller is Sand Form, by Jesper Sand, Designer MDD, who has access to the stored information.

You have the right to know and access the information we hold about you. In order to do so, please send a mail to the data controller at info@jespersand.dk

 

Delivery

For domestic orders (Denmark) the cost of delivery starts at 29 DKK (to nearest pick-up location). For domestic orders of 499 DKK or more, delivery to nearest pick-up location is free.

Please allow 1-2 business days for packing and handling besides the listed delivery times.

For international delivery price depends on destination. Please find an updated list of prices and the countries we are currently delivering to here: www.jespersand.dk/terms/shipping

 

(If your country is not on the list, please send us an e-mail and we will try to find a solution for you)

 

VAT

All prices include 25% Danish VAT. If you select delivery to a country outside EU, the Danish VAT is automatically deducted from your order, but please note that you must pay any VAT, customs, import duty or tax that your country may charge.

 

Return policy

You may cancel your order within 14 days of receiving your items.

You must notify us at returns@jespersand.dk within the 14 days if you wish to return your order.

 

You may use our return form. You will find it delivered on paper with your order, or you can find it here: www.jespersand.dk/terms/returnform

 

You can not cancel your order simply by refusing to accept delivery, but must notify us as stated above.

Please note that items made to order and/or modified to your specifications can not be returned.

After receiving your order, you are responsible for the item and can be held liable for any decrease in value.

You may carefully examine and try the item in the same fashion as in a brick-and-mortar shop, but you may not put the item to use.

Has the item been put to use, we shall consider the item used, and you should expect that the refunded amount is reduced to that of an estimated value of the used item when re-sold.

Send the item to us as soon as possible and no later than 14 days after notifying us that you wish to return it. You must pay the return shipping cost as it is not covered by us.

It is your responsibility that the item is properly packed, and you must be able to provide documentation of return shipping (receipt and track & trace).

Send the item to:

 

Sand Form

Sjaellandsgade 58

6700 Esbjerg

Denmark

 

We will give you a full refund including the original shipping cost (refund of shipping only apply to orders to Denmark – not international shipping). The refund will be paid back to your original means of payment within 14 days of receiving your return notification. We can however defer payment until we have received the item or documentation of shipping.

 

Warranty

All products come with a 12 month basic warranty. However when shopping at jespersand.dk you are entitled to report defects up to 24 months after the date of purchase. Your claim should be sent to us within reasonable time after you discover the problem. Naturally the claim must be valid and not a result of wrong or improper use of the item. No claims will be accepted more than 24 months after the date of purchase.

 

If there is something wrong with your item, please contact us at: info@jespersand.dk

Describe the problem in the e-mail. For us to help you in the best possible way, please include photos for documentation as well as your order number. We will contact you as soon as possible with our evaluation.

Should we not be able to agree on a solution, you have the right to submit a complaint to the relevant boards:

In Denmark: www.forbrug.dk

As EU citizen:  www.consumereurope.dk  or  http://ec.europa.eu/odr

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Handelsbetingelser

 

Websiden/webshoppen www.jespersand.dk er ejet og administreres af:

 

Sand Form

Sjællandsgade 58

6700 Esbjerg

 

v/ Jesper Sand – Designer MDD (herefter jespersand.dk)

 

CVR: 16121177

E-mail: info@jespersand.dk

 

Jespersand.dk er en dansk webshop, og sproget på siden er primært dansk & engelsk.

Vilkår & handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning. Alle tvister afgøres i henhold til dansk ret.

Produkt-designs, navne, varemærker, logoer, billeder og andet indhold på websitet er ejet af jespersand.dk eller samarbejdspartnere, og er beskyttet af danske og internationale designregistreringer, markedsførings- & copyright lovgivning.

Det er ikke tilladt at kopiere eller benytte sidens ophavsretlige indhold uden forudgående skriftlig aftale med jespersand.dk

Vi tager forbehold for fejl, prisændringer, udsolgte varer, links til eventuelle tredjeparts sider – brug af disse sker på eget ansvar.

 

Betaling

Alle priser på jespersand.dk opgives i danske kroner (DKK) og er inklusiv 25% moms.

 

Du kan betale via PayPal, med kreditkort via Stripe eller PayPal, og via bankoverførsel.

Betalingen gennemføres når vi afsender din ordre.

Bemærk at ved bankoverførsel afsendes varerne når betalingen er modtaget, samt at ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

 

Sikkerhed

Jespersand.dk understøtter SSL kryptering & 3D Secure.

For din sikkerhed og for vores, leveres varer kun til adresser, som vores betalingspartneres sikkerhedssystemer accepterer som tilknyttet betalingsmidlet (AVS - address verification system).

Ønsker du din ordre leveret til en anden adresse end den til betalingsmidlet tilknyttede, kan du vælge at forudbetale via bankoverførsel.

For at sikre en høj grad af sikkerhed for alle kunder, kan du ved kreditkortbetaling blive bedt om yderligere verifikation for ordrens gennemførelse. Vi takker for din forståelse og din hjælp med at sikre vores kunder og os imod kreditkortsvindel og identitetstyveri.

 

Datasikkerhed (GDPR)

For at gennemføre en handel på jespersand.dk har vi som minimum brug for følgende oplysninger:

 

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

 

Vi registrerer udelukkende dine personoplysninger for at kunne levere din ordre.

Dine oplysninger behandles & opbevares fortroligt og i overensstemmelse med forbruger- & databeskyttelseslovgivningen. Dine oplysninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med danske skatte- & regnskabslove.

Dine oplysninger deles ikke med tredjepart.

Den dataansvarlige er Sand Form v/ Jesper Sand, Designer MDD, som har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret, ved at sende en mail til den dataansvarlige på info@jespersand.dk

 

Levering

Indenlandske ordrer (Danmark) leveres som udgangspunkt med GLS til nærmeste pakkeshop for 29,- DKK, til erhvervsadresser for 39,- DKK og til privatadresser for 49,- DKK. Indenlandske ordrer fra 499 DKK leveres gratis til nærmeste pakkeshop.

Der må påregnes 1-2 dage til håndtering og pakning udover nedenstående leveringstider.

Ved international levering er omkostningerne forskellige afhængig af destination.

En opdateret liste over priser og lande vi p.t. leverer til, kan ses her: www.jespersand.dk/terms/shipping

 

(Er dit land ikke på listen, er du velkommen til at sende os en mail, og vi vil prøve at finde en løsning)

 

Moms

Alle priser indeholder 25 % dansk moms. Vælger du levering til et land uden for EU, trækkes den danske moms automatisk fra din ordre, men vær opmærksom på, at du selv skal betale eventuel moms, told, import afgift og skat, som dit land måtte pålægge forsendelsen.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret når du handler hos os. Du skal inden 14 dage efter modtagelse tydeligt meddele os at du ønsker at fortryde dit køb.

 

Meddelelse skal gives ved e-mail til return@jespersand.dk

Du kan bruge vores standardfortrydelsesformular. Den finder du medsendt varen. Alternativt finder du den her: www.jespersand.dk/terms/returnform

 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Vær opmærksom på at du ikke kan fortryde køb af varer, som er fremstillet/tilpasset specielt til dig.

Du bærer ansvaret for varen efter modtagelse og hæfter for en eventuel værdiforringelse. Du må undersøge og prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage varen i brug.

Har varen været taget i brug, vil vi betragte varen som brugt, og du må forvente, at tilbagebetalingsbeløbet nedsættes til det beløb, som vi vurderer, at den brugte vare kan sælges til.

Du skal sende varen retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med returnering, og det er dit ansvar at dokumentere returnering ved varens bortkomst (kvittering og tracking).

Varen sendes til:

 

Sand Form

Sjællandsgade 58

6700 Esbjerg

 

Vi refunderer det fulde beløb inklusiv fragt (refunderer kun fragt på ordrer til Danmark – ikke international fragt) inden 14 dage fra modtagelsen af fortrydelsen, dog kan vi udsætte tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, eller der er fremsendt dokumentation for returnering.

 

Reklamation

Når du handler på jespersand.dk har du 24 måneders reklamationsret. Vi skal have besked indenfor rimelig tid efter en fejl eller mangel er konstateret. Det er selvfølgelig et krav, at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Der kan ikke reklameres over fejl og mangler senere end 24 måneder fra købsdato.

 

Ved reklamation kontaktes vi som udgangspunkt på e-mail: info@jespersand.dk

Her beskrives eventuelle fejl og mangler, og for at kunne hjælpe dig bedst muligt beder vi dig vedhæfte billedmateriale som dokumentation. Vi vil så kontakte dig hurtigst muligt med vores vurdering.

Skulle det imod forventning ikke lykkedes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du indgive en klage til de relevante nævn; i Danmark: www.forbrug.dk , og som EU-borger: www.consumereurope.dk eller http://ec.europa.eu/odr